Nastavení

Než začnete pracovat s pokladnou EET, je třeba provést základní nastavení pokladny.

V horním menu hlavního okna programu zvolte „Nastavení„.

 

 

 

 

 

Vyplňte pravdivě údaje o vaší firmě nebo OSVČ podobně, jak je uvedeno na obrázku. DIČ podnikatele je třeba uvádět včetně CZ!

Plátce daně z přidané hodnoty – V případě, že je podnikatel plátce DPH, zaškrtněte, že je firma plátce DPH. Poté zadejte převažující sazbu DPH – slouží k předvyplnění kolonky pro sazbu DPH při přidávání položek na paragon. Pokud nejste plátci DPH, vyplňte 0.

Nastavení EET

Do kolonky „Certifikát“ vyplňte cestu k certifikátu EET nebo stiskněte tlačítko s ikonkou složky a certifikát vyberte na disku počítače. Certifikát musí mít příponu .p12 .

Do kolonky „Heslo“ zadejte vaše heslo do portálu EET při prvním přihlášení na tento portál.

Do kolonky „Provozovna“ zadejte přidělené číslo provozovny, které vám vygeneroval portál EET v části provozovny. Pokud číslo provozovny neznáte, přihlašte se na portál EET a zjistěte číslo vaší provozovny popřípadě založte novou provozovnu.

Do kolonky „Pokladna“ je třeba zadat název nebo označení prodejní pokladny (např. hlavní pokladna apod.). Na jedné provozovně nesmí být více stejných označení pokladen. Název musí být tedy unikátní v celé provozovně.

Číslování paragonů

V kolonce „Poslední číslo paragonu“ je uvedeno číslo aktuálně otevřeného paragonu (i prázdného). V kolonkách „Před číslem“ a „Za číslem“ mohou být jakékoliv textové hodnoty které si přejete vytisknout před číslo nebo za číslo dokladu. „Formát čísla dokladu“ udává počet míst čísla v čísle dokladu paragonu. Číslo dokladu musí být u každého paragonu po celý rok rozdílné, finanční správa provádí kontroly na duplicitu čísel dokladů.

Po vyplnění veškerého nastavení zvolte „Uložit nastavení„. Nyní můžete s pokladnou začít pracovat.