Instalace programu

Nejdříve stáhněte instalační soubor pro Windows 7 a novější. Je jedno, zda používáte 32 nebo 64 bitový systém.

Instalační soubor PokladnaLite 85MB

 

Po stažení instalačního souboru zvolte „Spustit“.

Na většině systémů budete dotázáni, zda si přejete udělit instalátoru administrátorská oprávnění. Zde zkontrolujte, zda je instalační program podepsán ověřeným vydavatelem Jelínek Petr.

Po spuštění instalátoru zadejte umístění, kam si přejete program nainstalovat. Program nelze nainstalovat na síťové disky. Do cílového adresáře musí mít program po celou dobu činnosti plný přístup (proto nelze instalovat do Program Files). V případě, že si nejste jisti, ponechte přednastavenou volbu.

Poté program vytvoří odkaz v nabídce „Start“ systému Windows. Můžete si zvolit svůj vlastní název.

Po vyplnění veškerých potřebných formalit může vlastní instalace programu začít. V případě, že si nejste jisti, zda máte nainstalovaný .NET 4.5.2, ponechte počítač připojený k internetu. Instalátor si potřebný .NET 4.5.2 stáhne automaticky sám z internetu. Tlačítkem „Instalovat“ zahájíte instalaci programu do Vašeho počítače.

Automatická instalace datového serveru.

Automatické stažení a instalace .NET 4.5.2 nutného pro běh aplikace. V případě, že máte zapnuté aktualizace Windows, instalace se přeskočí.

Vše úspěšně dokončeno. Po instalaci doporučuji restartovat váš počítač.